KANIGEN
Tel: +66(2) 260-2670

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า KANIGEN

[KANIGEN PLATING] เข้าสู่ตลาดในวงการชุบเคลือบผิวด้วยการชุบแบบไม่ใชไฟฟ้า ซึ่งการชุบแบบนี้มีดีที่ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากผิวเคลือบที่ได้จะมีความหนาสม่ำเสมอและทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
มาลองใช้การชุบในแบบของ KANIGEN เพื่อร่วมค้นหาโอกาสใหม่ๆไปพร้อมกับพวกเราไหม?

เกี่ยวกับบริษัท

KANIGEN THAILAND คือผู้บุกเบิกการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นบริษัทหนึ่งในเครือเดียวกับ KANIGEN JAPAN ให้บริการด้วยคุณภาพและเทคนิคดังกล่าวมาตั้งแต่
ปีค.ศ. 1997 รวมถึงในประเทศไทย

สินค้า

น้ำยาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า/สารเคมีที่ใช้เตรียมผิว

ผลิตและนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายน้ำยาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ รวมถึงน้ำยาจัดการผิวแต่ละชนิดให้แก่บริษัทที่มีการแปรรูปงานด้วยการชุบเคลือบผิว

สินค้า

เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ/ปั๊มกรอง

จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์และเติมสารอัตโนมัติที่ใช้สำหรับสร้างความเสถียรให้กับน้ำยาชุบเคลือบหรือเพื่อกรอง รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊ม เป็นต้น

กลับไปข้างบน