KANIGEN
Tel: +66(2) 260-2670

สินค้า

test product

สารเคมีในกระบวนการชุบผิว

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าหลากหลายประเภทตามเงื่อนไขและการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น Ni-P, การชุบโลหะผสม, การชุบคอมโพสิต (Composite plating) นอกจากนี้ยังจำหน่ายสารจัดการผิว (สารเตรียมผิวก่อนชุบ, สารจัดแต่งผิวหลังชุบ) แต่ละประเภทอีกด้วย

รายละเอียดของสินค้าที่จัดจำหน่ายโปรดเยี่ยมชมได้จากหน้าแนะนำผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ KANIGEN JAPAN

test product

เครื่องมือ

เครื่องวิเคราะห์และเติมสารอัตโนมัติ SACP-Ⅲ ที่รักษาสภาพน้ำยาชุบผิวให้เหมาะสมอยู่เสมอด้วยการควบคุมความเข้มข้นของนิกเกิลและอุณหภูมิค่า pH พร้อมเติมเต็มอัตโนมัติ จำหน่ายปั๊มกรองรุ่น SFVP ที่ช่วยหมุนเวียนพร้อมกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำยาชุบผิว

รายละเอียดของสินค้าที่จัดจำหน่ายโปรดเยี่ยมชมได้จากหน้าแนะนำผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ KANIGEN JAPAN

กลับไปข้างบน